Das Groessen en Schutterij EMM organiseren Kermiscarrousel

Geen normale kermis. Geen schuttersfeest. De pandemie maakt grote meerdaagse feesten nog steeds onmogelijk. Maar op zondag 19 september zal het niet stil zijn in Groessen. Schutterij EMM en de stichting Das Groessen hebben samen de Kermiscarrousel bedacht. Waar het hele dorp aan mee kan doen.

“Voor het tweede achtereenvolgende jaar gaat het schuttersfeest helaas niet door”, vertelt voorzitter John de Lorijn van Schutterij EMM Groessen. “Er komen wel attracties op het Schuttersplein te staan, maar het tentfeest met alle bijbehorende tradities hebben we helaas moeten afgelasten. Toch wilden we iets doen. Daarom hebben we de stichting Das Groessen gevraagd mee te denken. Met als resultaat de Kermiscarrousel.”

Hoe werkt het precies? Groepen moeten zich opgeven om deel te nemen en bestaan uit minimaal 4 en maximaal 10 personen. Deze groepen krijgen een route uitgereikt waarmee ze van locatie naar locatie fietsen. Op de plek aangekomen kunnen ze vendelzwaaien, mogen ze de handen uit de mouwen steken om een ereboog te versieren, kan er geschoten worden, wordt er per groep in vol ornaat een defilé uitgevoerd voor de heersende koning Johnny en zijn koningin Renate, strijden de groepen bij het vogelknuppelen om de eer, is er een speciale Das Groessen ‘Kermiskwis’ op het terras en beoordelen de deelnemers de bielemannen van EMM en gaan ze daarbij zelf ook aan de slag. Alle Groessense terrassen (Jongerensoos Rinoceros, Zaal Gieling Groessen, Dorpshuis Groessen, Wellinghoeve en Schuttershuis) nemen deel en zijn binnen de richtlijnen geopend voor de deelnemers aan de Kermiscarrousel.

Voorzitter Sjoerd Geurts van de stichting Das Groessen denkt dat de Kermiscarrousel een feestelijke geheel wordt. “Het jaarlijkse schuttersfeest is niet te vervangen, maar op deze wijze brengen we de kermis toch een beetje tot leven op een verantwoorde wijze. Want de sleutel die het mogelijk maakt is dat de deelnemende groepen zich verspreiden over het dorp.”

Aan het eind van de dag wordt de winnende groep bekend gemaakt. De kermiscarrousel begint om 11 uur en eindigt om 16 uur. Teams dienen zich vooraf op te geven omdat er een beperkt aantal groepen kan deelnemen. Opgave kan nu al via ledenadministratie@emmgroessen.nl. Daarbij geef je een teamnaam op, de aanvoerder van het team en een telefoonnummer. De kosten bedragen 5 euro per persoon, vooraf te voldoen via bankrekeningnummer: NL06RABO0315474599 t.n.v Schutterij EMM Groessen. Onder vermelding van de naam van jouw groep. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis meedoen. Iedere deelnemer krijgt daarvoor onder meer een lunchpakket en consumptie.