Reglement Das Groessen Kwis

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 Das Groessen Kwis is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden.

1.2 De organisatie van Das Groessen Kwis is in handen van Stichting Das Groessen.

ARTIKEL 2: TEAMS

2.1 Een team bestaat uit minimaal 1 persoon.

2.2 Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.

2.3 Ieder team bevat tenminste één persoon welke een link heeft met Groessen (zie ook artikel 3.2).

ARTIKEL 3: INSCHRIJVEN VOOR DAS GROESSEN KWIS

3.1 Een team kan zich alleen inschrijven voor Das Groessen Kwis via het officiële inschrijfformulier van de website.

3.2 Het inschrijfformulier moet worden ingevuld door één van de teamleden. Dit teamlid moet een link met Groessen hebben. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via dit teamlid (zie ook artikel 4.1).

3.3 Het inschrijfformulier dient digitaal volledig ingevuld te worden via de website.

3.4 Er is een mogelijkheid om een kopie van het vragenboek te bestellen. Vink dit aan op het inschrijfformulier van de website.

3.5 Inschrijven kan tot 31 mei 2019.

ARTIKEL 4: DEELNEMEN AAN DAS GROESSEN KWIS

4.1 Na inschrijving ontvangt ieder team (op het correspondentieadres, zie artikel 3.2) rond 3 juni een deelnameformulier.

4.2 Op zaterdag 15 juni 2019 krijgt het team tussen 19:30 uur en 19:45 uur bij jongerensoos Rinoceros uitsluitend na inlevering van het deelnameformulier en na contante en gepaste betaling van € 20,- een vragenboek uitgereikt.

4.3 De kosten voor een kopie van het vragenboek bedragen € 10,-

4.4 Het team vult in dit vragenboek de antwoorden op de verschillende vragen in.

4.5 Het vragenboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld (zie ook artikel 5.2).

4.6 Het ingevulde vragenboek moet dezelfde dag worden ingeleverd bij jongerensoos Rinoceros, tussen 23:15 uur en 23:30 uur.

ARTIKEL 5: PRIJSUITREIKING

5.1 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.

5.2 Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.

5.3 Doel van Das Groessen Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen.

5.4 Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig hebben ingeleverd (zie artikel 4.5) dingen mee naar de prijzen.

5.5 De uitslag van Das Groessen Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, welke plaatsvindt in zaal Gieling Groessen, op zaterdagavond 29 juni 2019.

5.6 De uitslag van Das Groessen Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

ARTIKEL 6: ONSPORTIEF GEDRAG

6.1 Tijdens de kwisavond is het verboden om de diverse objecten in ons dorp te wijzigen, verplaatsen of te verwijderen. Indien een lid van een team zich hieraan schuldig maakt wordt het gehele team gediskwalificeerd.

ARTIKEL 7: TOT SLOT

7.1 Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.

7.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van Das Groessen Kwis..